Tryg Garanti

Olemme erikoistuneet yritysvakuutuksiin

POMnet

Tryg Garan­tin asi­akkaana saat käyt­töösi ain­ut­laa­tuisen verkkopalvelumme POMnet:in, jos­sa voit itse hallinnoi­da takaus- ja luot­to­vaku­u­tus­salkku­jasi sekä tehdä meille toimek­sianto­ja. Halu­amme tar­jo­ta asi­akkaillemme jous­tavaa, asiantun­te­vaa ja nopeaa asi­akas­palvelua.

POMnet palvelussa voit mm.:

  • Tila­ta takauk­sia
  • Hakea luot­to­vaku­u­tuk­sen osta­jal­imi­it­te­jä
  • Nähdä ja tarkas­taa tilaami­asi takaus­si­toumus­doku­ment­te­ja
  • Hallinnoi­da takaus­port­fo­lio­tasi
  • Lähet­tää vieste­jä ja toimek­sianto­ja Tryg Garan­tille
  • Määritel­lä yksilöl­lisiä käyt­tö­val­tuuk­sia
  • Tarkastel­la vas­tu­u­luet­teloi­ta ja lasku­tusti­eto­ja

Jos halu­at kuul­la lisää POM­net verkkopalvelus­tamme, voit soit­taa nume­roomme +358 (0)20 780 5790 tai lähet­tää meille yhtey­de­not­topy­yn­nön.