Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Takausvakuutus

Takausvakuutus – vakuus sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi

Tryg Garantin asiantuntijat ovat erikoistuneet rakentamisen ja teollisuuden tarvitsemiin takauksiin, joista meillä on pitkä kokemus. Takausvakuutus turvaa sopimusosapuolten välisiä suoritusvelvoitteita. Kun urakasta tai toimituksesta tehdään sopimus, tulee toimittajan usein asettaa vakuus tilaajan hyväksi. Vakuuden asettamisvelvollisuus perustuu joko osapuolten väliseen sopimukseen tai yleisiin sopimusehtoihin. Rakennusurakoista tehtävissä sopimuksissa yleensä viitataan rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998), joissa määritellään osapuolilta edellytetyt vakuudet.

Takausvakuutuksia käytetään paljon erityisesti rakennusurakoiden sekä kone- ja laitetoimitusten vakuutena. Takausvakuutuksia voidaan käyttää myös ennakkomaksujen- tai muiden maksujen vakuuksina. Tyypillisesti rakennusalalla pääurakoitsija asettaa vakuuden tilaajan hyväksi ja aliurakoitsija puolestaan pääurakoitsijan hyväksi. Teollisuudessa puolestaan on tyypillistä, että toimittaja asettaa vakuuden tilaajan hyväksi.

Urakoitsijan tai toimittajan asettama vakuus turvaa sen, että työ saatetaan loppuun sopimuksen ehtojen mukaisesti. Jos näin ei tapahdu, edunsaajalle korvataan työn loppuunsaattamisesta aiheutunut taloudellinen vahinko.

Takausvakuutus rakennussektorilla

Työ- ja toimitustakaukset sekä takuuajan takaukset antavat turvaa tilaajille tilanteessa, jossa urakoitsija tai toimittaja ei kykene suoriutumaan sopimusvelvoitteistaan. Takaus kattaa keskeneräisen urakan loppuun saattamisesta aiheutuvia kustannuksia. Vastaavasti takuuajan takausta voidaan käyttää takuuaikana havaittujen virheiden ja puutteiden korvaamiseen.

Ennakkomaksu- ja muut maksutakaukset liittyvät myös usein rakentamisen projekteihin. Ennakkomaksutakaus turvaa ennakkomaksun tai sen osan palautuksen, jos toimittaja ei täytä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Maksutakaus puolestaan turvaa, että tilaaja maksaa toimittajalle sopimuksen mukaiset maksuvelvoitteensa.

Takausvakuutus teollisuudessa

Kone- ja laitetoimituksissa, takausvakuutuksia käytetään turvaamaan tilaajan toimittajalle kauppahinnasta ennakkoon maksamia eriä. Ennakkomaksutakaus turvaa ennakkoon maksettujen erien takaisinmaksun, mikäli toimittaja ei täytä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan.

Haluatko tietää lisää?

Mikäli haluat kuulla lisää tarjoamistamme takauspalveluista, soita numeroomme +358 20 780 5790 tai lähetä meille yhteydenottopyyntö.