Tryg Garanti

Olemme erikoistuneet yritysvakuutuksiin

Luottovakuutus

Luottovakuutus — erinomainen keino suojata yrityksesi kannattavuutta ja kassavirtaa

Oletko joskus ollut tilanteessa, jos­sa asi­akkaasi ei mak­sa laskuaan joko konkurssin tai jonkin muun syyn vuok­si? Luot­to­vaku­u­tuk­sel­la yri­tyk­sesi voi suo­jau­tua luot­to­tap­pi­oil­ta tilanteis­sa, jois­sa asi­akas on mak­sukyvytön tai -halu­ton. Asi­akkaat ovat yri­tyk­sesi suurin omaisu­userä, joten mik­si et vaku­ut­taisi yri­tyk­sen liike­toim­intaa myös myyn­ti­saatavien osalta.

Me Tryg Garan­tis­sa olemme erikois­tuneet myyn­ti­saatavien vaku­ut­tamiseen ja autamme mielel­lämme sin­ua löytämään yri­tyk­selle­si parhaan mah­dol­lisen luot­to­vaku­u­tus­ratkaisun.

Lue lisää tar­joa­mas­tamme Monitor90 luot­to­vaku­u­tuk­ses­ta sekä ain­ut­laa­tuis­es­ta POM­net verkkopalvelus­tamme.

Haluatko tietää lisää?

Voit soit­taa nume­roomme +358 (0)20 780 5790 tai lähet­tää meille yhtey­de­not­topy­yn­nön. Voit myös halutes­sasi täyt­tää sivuil­tamme löy­tyvän hake­muskaavak­keen ja jät­tää luot­to­vaku­u­tushake­muk­sen samantien verkon kaut­ta.